تدوین ویدیو کلیپ

به منظور تدوین ویدیو به موارد زیر نیاز داریم

  • فیلم های خام با کیفیت قابل قبول.
  • ابعاد فایل خروجی (برای مثال 720، 1080 و …) که پیش از شروع تدوین باید از سوی کارفرما اعلام گردد.
  • متن نریشن (صدای گوینده) که توسط کارفرما یا تدوینگر نوشته خواهد شد پیش از ساخت پروژه باید توسط کارفرما تایید شود.
  • فایل وکتور لوگو (اختیاری)
  • فایل لوگو موشن (اختیاری)

پیش از سفارش تیزر بهتر است به نکات زیر توجه فرمایید:

  • حداقل مدت زمان سفارش 1 دقیقه است.
  • موزیک متن ویدیو باید پیش از شروع تدوین مورد تایید کارفرما قرار گیرد. بدیهی است که تدوین بر اساس ضرب آهنگ های موزیک انتخابی صورت می گیرد و تغییر موزیک موجب تغییراتی در تدوین خواهد شد.
  • مواردی که توسط کارفرما تایید می شود (موزیک، متن نریشن و صدای گوینده) پس از تدوین قابل تغییر نخواهند بود و تنها در صورت پرداخت هزینه مازاد تغییر خواهند کرد.
  • هزینه نریشن جداگانه و به صورت دقیقه ای دریافت خواهد شد. برای مثال شما در یک ویدیوی 40 ثانیه ای هزینه یک دقیقه نریشن را خواهید پرداخت.
  • کارفرما می تواند مواردی نظیر نریشن و موزیک را شخصا تهیه کرده و به تدوینگر تحویل دهد.

گالری

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.