طراحی موشن گرافیک

به منظور ساخت موشن گرافیک به موارد زیر نیاز داریم

  • کد رنگ سازمانی.
  • سناریو که توسط مشتری یا طراح موشن گرافیک نوشته خواهد شد و باید پیش از ساخت موشن گرافیک توسط کارفرما تایید شود.
  • متن نریشن (صدای گوینده) که توسط کارفرما یا طراح موشن گرافیک نوشته خواهد شد پیش از ساخت پروژه باید توسط کارفرما تایید شود.
  • فایل وکتور لوگو (اختیاری)
  • فایل لوگو موشن (اختیاری)

پیش از سفارش موشن گرافیک بهتر است به نکات زیر توجه فرمایید:

  • حداقل مدت زمان سفارش 1 دقیقه است.
  • کد رنگ سازمانی برای ایجاد یکپارچگی در فضای موشن گرافیک استفاده خواهد شد. بنابراین در صورت تمایل کارفرما از این رنگ برای طراحی کاراکترها و پلان ها استفاده بیشتری خواهد شد.
  • مواردی که توسط کارفرما تایید می شود (سناریو، متن نریشن و صدای گوینده) پس از ساخت موشن گرافیک قابل تغییر نخواهند بود و تنها در صورت پرداخت هزینه مازاد تغییر خواهند کرد.
  • هزینه نریشن جداگانه و به صورت دقیقه ای دریافت خواهد شد. برای مثال شما در یک موشن گرافیک 40 ثانیه ای هزینه یک دقیقه نریشن را خواهید پرداخت.
  • کارفرما می تواند مواردی نظیر نریشن و سناریو را شخصا تهیه کرده و به طراح موشن گرافیک تحویل دهد.

گالری

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.