مدلسازی سه بعدی

در یک مدل سازی سه بعدی به موارد زیر نیاز داریم:

  • الگوی مدلسازی که بهتر است به صورت تصویر از چند زاویه مختلف باشد. این الگو از سوی کارفرما ارائه می شود و مدلسازی مطابق با آن صورت می گیرد. تصاویر الگو باید وضوح بالایی داشته باشند تا مدلسازی دقت بیشتری داشته باشد.
  • رنگ بندی که در صورت تمایل کارفرما می تواند با رنگ های الگو جایگزین شود.
  • فرمت فایل خروجی که باید از سوی کارفرما ارائه شود.

گالری

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.